PERMANENTE MAKE-UP DEN BOSCH

Privacy verklaring

PERMANENTE MAKE-UP DEN BOSCH

Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING

 

Privacy verklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Permanente Make-Up Den Bosch verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Permanente Make-Up Den Bosch, of om andere reden persoonsgegevens aan Permanente Make-Up Den Bosch verstrekt, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Geadviseerd wordt om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

1 Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Permanente Make-Up Den Bosch, Goedenrade 32, 5235 HN ’s-Hertogenbosch

De salon is bereikbaar via:

  • telefoon: 06-18320169

2 Welke gegevens verwerkt Permanente Make-Up Den Bosch met welk doel

2.1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

a) Voor- en achternaam, geboortedatum

b) Telefoonnummer

c) Gegevens toestemmingsformulier en eventuele gezondheidsgegevens

d) Productgebruik van gegeven behandeling

e) Het afhandelen van uw betaling

f) Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie via mail, app of chat maar ook telefonisch.

g) Gegevens over jouw activiteiten op onze website

2.2. Permanente Make-Up Den Bosch verwerkt de in sub 2.1. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a en b) Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:

  • contact over het te maken afspraken en de annulering van afspraken
  • het reageren op uw vragen of productbestellingen
  1. c) Uw gezondheidsgegevens worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen te monitoren.
  2. d) De informatie over productgebruik van de gegeven behandeling wordt gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat.
  3. e) Permanente Make-Up Den Bosch is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst

2.3. Telefoonnummer:

Permanente Make-Up Den Bosch gebruikt uw naam en telefoonnummer om afspraak herinneringen toe te sturen.

2.4. Informatie verstrekking aan derden:

Permanente Make-Up Den Bosch verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

3 Niet- persoonlijke informatie

Wanneer u de website bezoekt, wordt er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld van niet- persoonlijke aard.

(bv. het type computerbesturingssysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken en gemiddelde tijd die u er doorbracht, de pagina’s die u heeft bekeken.)

Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de inhoud en gebruik van de website te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren.

4 Gebruik van uw persoonlijke informatie die naar andere websites wordt verzonden

Permanente Make-Up Den Bosch is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als u op de website van Permanente Make-Up Den Bosch terecht kwam via de website van een derde.

5 Bewaartermijnen

Permanente Make-Up Den Bosch verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen.

Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

6 Beveiligingsmaatregelen

6.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Permanente Make-Up Den Bosch passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

7 Inzagerecht

7.1. Via de eigenaresse van Permanente Make-Up Den Bosch kunt u mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) een schriftelijk, gedateerde en ondertekend verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Permanente Make-Up Den Bosch zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

7.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse van Permanente Make-Up Den Bosch.

7.3. Indien uw klachten heeft over de wijze waarop Permanente Make-Up Den Bosch uw gegevens verwerkt of uw verzoeken behandeld, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

7.4. Eventuele vragen en/ of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met de eigenaresse van Permanente Make-Up Den Bosch

via telefoon: 06-18320169

8 Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd.

De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.

WhatsApp chat